תמונות

החזרה של מנז'וקיץ' עזרה לו לכבוש? אוליץ' (GETTYIMAGES)