תמונות

דור דמרי - תמונות ילדות - בטיול שנתי בכיתה ה צילום: צילום ביתי