תמונות

גלושצ´ביץ´ חוגג עם אראל וכיוואן (משה חרמון)