תמונות

הנדנוביץ'. הקורה הצילה אותו שלוש פעמים (Getty)