תמונות

הוציאו את החלוץ לדרך חדשה. אנצ'לוטי וזידאן (GETTYIMAGES)