תמונות

גורדנה. בב"ש טוענים שהכל מקצועי (דני מרון)