תמונות

בית"ר והפועל בליגה. ייפגשו גם בגביע (רועי גלדסטון)