תמונות

לירון כהן. הנבחרת תקווה להמשיך טוב יותר בטורניר ההכנה