תמונות

גילי צוק, מבט אל פינת האוכל לפני צילום: תומר ושחר צלמים