תמונות

ויזנייבסקי מול מקלאב. כעת, אסור להפסיד (דרור עינב)