תמונות

פדרר, הוסיף עוד תואר לארון העמוס (GETTYIMAGES)