תמונות

תל שמס אבא בחיפש אחרי אדיר .ליד נגמש סורי אוק' 73