תמונות

שקית הגרעינים פגעה בו. דני עמוס (דני מרון)