תמונות

דניאל מנסה לעצור את פניני. לא יוכל לעזור הפעם (אלן שיבר)