תמונות

עם חולצת הסניירה, הצהרה לאומית (gettyimages)