תמונות

ראש שמחתם. אורי אלון עם הנשיא ריבלין וראש העיר ברקת (עודד קרני, מנ