תמונות

אמניות מיחזור, מירי ישראלי, ג, שרשרת ראשי שום משקיות ניילון צילום: מירי ישראלי