תמונות

יוסי רביב – אבטיח בולגרית (נהוראי חובב ביטון)