תמונות

מוזגוב. הרוטציה חזקה, ההגנה סולידית (getty)