תמונות

"יכול לדרוש דין וחשבון". אלי טביב (יוסי שקל)