תמונות

צוללן - חיפושים בחוף הים אחר הנעדר צילום: חדשות 2