תמונות

מאיר אינגדור מנכ"ל עמותת אלמגור צילום: חדשות 2