תמונות

ראלדס מול ביטון. היום במשחק האימון (אלעד ירקון)