תמונות

219821 צילום: להב, אסף אברס - כבאות והצלה ירושלים