תמונות

בב"ש מקווים שזה לא רציני. מליקסון (דני מרון)