תמונות

חזר לכשירות וגם להרכב. אלמוג כהן מרוצה בגרמניה (getty)