תמונות

אלי גוטמן. אירוע לב שני שהוא עובר (שי לוי)