תמונות

מפגש אקסית קצר, לפני הפציעה של ווייד (gettyimages)