תמונות

אבוחצירה. שער חשוב (אדריאן הרבשטיין, וואלה)