תמונות

שי וניצן ברגע הזכייה צילום: בייק אוף ישראל