תמונות

יכולת מופלאה לסבך כל דבר פשוט. גוטמן (אלן שיבר)