תמונות

מדלייה אולימפית שביעית וזהב שלישית. אוצ'ימורה (Getty)