תמונות

ינסה להציל את פלארמו. שוב. באלארדיני (getty)