תמונות

על המילימטר, חלל הקומה הראשונה צילום: נעמה כנפו