תמונות

רבע שעה - ושער. דזאגוייב עם הראשון (gettyimages)