תמונות

שירזי ואלימלך. הצוות החדש של הפועל תל אביב