תמונות

הנפה ראשונה ואחרונה של צ'אבי כקפטן. אגדה (gettyimages)