תמונות

וויליאם נג´ובו. עדיין לא שב מחופשת המולדת (משה חרמון)