תמונות

יש לו הרבה עבודה עד הגמר. אלגרי (gettyimages)