תמונות

המילטון ורוזברג אחר הצהריים במונזה. מילים לא הוחלפו שם (GETTYIMAGE