תמונות

אפרים זינגר: "אחד הכנסים החשובים" (מור שאולי)