תמונות

קלמר של nununu ואילנית נאוטרה, 165 שקל. להשיג במשה סנה 21 תל אביב. צילום: קי nununu