תמונות

אולי בגלל שרק אלף אוהדים הגיעו, השחקנים בירוק נשארו בסמי עופר