תמונות

היי, גם הוא בדיוק פרש. באדיר עם סקולס (gettyimages)