תמונות

אבי אבן ושמעון מזרחי באמצע שיחה צפופה (מור שאולי)