תמונות

קצב נמוך ומעט מצבים. קאסום מול באדיר (ברני ארדוב, וואלה). צפו בתקצ