תמונות

ובסוף, כמעט כמו תמיד, הוא יישאר קירח מכאן ומכאן?