תמונות

המאבק הבלתי נגמר ביתושים ובזבובים צילום: פורסם בעיתון דבר בשנת 1930