תמונות

הפעם הוא איכזב את האוהדים המקומיים. פדרר (gettyimages)