תמונות

קיבל את ההיפך ממה שקיווה לו. הופייה (GETTYIMAGES)